Serveis

· Traduccions en qualsevol combinació de Francès, Anglès, Català i Castellà.

· Traduccions especialitzades en àmbits científics i esportius.

· Traduccions certificades de Anglès a Català i Castellà (Certificació vàlida a Austràlia).

· Correccions de textos traduïts o originals en qualsevol de les llengües esmentades.

· Subtitulació